Zadovoljavanje potreba korisnika opreme za električne instalacije za objekte stambene, industrijske i energetske namene na tržištu