Profilne sonde služe za uzemljenje gromobranske instalacije.
Poprečnog su preseka 50×50 mm i zaštićene su toplim cinkovanjem.
Izrađene su prema propisima i standardima.

Elektro Materijal

Profilna sonda 1.5m P-traka

2,130.00 дин.

Elektro Materijal

Profilna sonda L-2m grom

2,720.00 дин.